logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Kerkberichten week 12

Zaterdag 27 maart 2021

Om 17.45 uur is een H. Mis met cantor.

Indien mogelijk zingt het kinderkoor de Palmpasen mis, dit onder voorbehoud i.v.m. covid-19 maatregelen.

  Intenties: 

ยท         Alle zieken thuis en in de ziekenhuizen.

  •