logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Taizéviering in parochiekerk van de H. Martinus

Vrijdag 25 januari Taizéviering in parochiekerk van de H. Martinus te Gennep.

Protestanten en katholieken leven in Gennep al eeuwen in harmonie met elkaar. Er zijn diverse initiatieven ontplooid om ook samen te vieren en elkaar beter te leren kennen. Komende vrijdagavond 25 januari om 19.00u is er in de St. Martinuskerk in Gennep een oecumenische gebedsviering in Taizéstijl! De aankleding van de kerk zal ook in Taizésfeer worden verzorgd. Het dameskoor, onder leiding van Steven Gerrits, zal de Taizémuziek begeleiden. De Taizéliederen zijn eenvoudig en meditatief. Aanwezigen bidden en zingen samen. Ere zijn ook veel stille momenten. Taizé vieringen spreken vaak jongeren aan. Duizenden jongeren uit heel Europa bezoeken de gemeenschap in Taizé (Frankrijk). Zij leven dan enkele dagen mee met de broeders van de gemeenschap voor ontmoeting en bezinning. Wilt u ook eens proeven van een Taizé viering? Kom dan ook.
Wij nodigen iedereen, van welke achtergrond dan ook, van harte uit voor deze Taizé viering op vrijdagavond 25 januari 2019 om 19.00 uur.