logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Aanmelding 1e H. Communie en H. Vormsel

Op de basisscholen in Gennep is een aanmeldingsformulier uitgereikt voor de 1e H.Communie (groep 4) en het H. Vormsel (groep 8).

Dit ingevulde formulier graag bij de pastorie (Niersdijk 1) in de brievenbus deponeren.

U kunt de gevraagde gegevens (zie hieronder) ook via e-mail naar pastoor Kessels toesturen: info@parochie-martinus-gennep.nl

Mocht u dit formulier nog niet hebben ontvangen en wilt u graag uw kind aanmelden, neemt u dan contact op met pastoor Kessels via bovenstaand e-mailadres.

AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 12 OKTOBER!