logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

AVG Mededeling

In verband met de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming), van 25 mei 2018, graag uw aandacht voor het volgende.

Wilt u er a.u.b. rekening mee houden dat er bij bepaalde kerkelijke gelegenheden en vieringen
foto’s en/of video’s gemaakt kunnen worden en in het parochieblad gepubliceerd kunnen worden.

Bij speciale evenementen zoals Uitvaart, Doopsel, Communie en Vormsel zal er toestemming worden
gevraagd aan de familieleden om foto’s/video’s te publiceren.

Door middel van deze maatregelen willen wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.
Dank voor uw aandacht!

Kerkbestuur
H.Dionysius, H. Martinus en H. Norbertus