logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Vrijwilligersbrunch Zuid

Op zondag 23 september 2012 biedt het kerkbestuur van de parochie H. Norbertus (Gennep-Zuid) een brunch aan als blijk van waardering voor alle vrijwilligers die zich iedere keer weer voor de parochie inzetten.
Als het goed is ontvangen alle vrijwilligers van de parochie Norbertus daarvoor één dezer dagen een uitnodiging.
Mocht u als vrijwilliger die uitnodiging niet ontvangen hebben, wees dan niet beledigd: mogelijk is er dan iets bij de verspreiding van de uitnodigingen fout gegaan. Daarom dit artikeltje om u dan uit te nodigen: meld u zich even bij één van de bestuursleden, dan komt het allemaal goed.
Dank voor uw inzet!