logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Trekking Paaskaars 2012

Veel parochianen hebben loten gekocht voor de jaarlijkse verloting van de Paaskaars. De trekking heeft na afloop van de Viering op 30 juni j.l. plaatsgevonden. Het winnend lot was blauw 435. De gelukkige winnares heeft inmiddels de Paaskaars ontvangen.