logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Pastorie te koop

Met de benoeming van pastoor Bouman werd vorig jaar duidelijk dat de pastorie van de Norbertusparochie (Norbertplein 18, zie foto) geen priesterwoning meer zal zijn. Het huis wordt nu enkele uren per week gebruikt voor activiteiten die ook in het zaaltje van de kerk plaats kunnen vinden. Na overleg met het bisdom Roermond heeft het kerkbestuur St. Norbertus daarom besloten het huis te verkopen.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden bij makelaar Smedema, die ook de aanspreekpersoon is voor verdere afspraken.