logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Bijzondere vieringen 2012

In de vakantieperiode vonden een aantal bijzondere vieringen plaats:

1) Mis met scouting Pius XII

Allereerst was er op zondag 1 juli in de tuin van de pastorie een openluchtmis b.g.v. het scoutingkamp van scouting Pius XII uit Landgraaf. Vier scouts, lid van het jeugdkoor Nieuwenhagerheide, vormden een gelegen­heids­koortje en zongen à capella de sterren van de hemel.
De scouts danken iedereen voor de gastvrijheid in Gennep, heel in het bijzonder ook Mark Salden die restafval van zijn steigerhout voor meubelen etc. (www.maatwerkplaatsmwp.nl) gratis ter beschikking stelde voor het avondvuur.

2) Kapel Touwslagersgroes

Nogmaals een Mis buiten: we vierden op 12 augustus samen bij de Mariakapel aan de Touwslagersgroes.
Foto: Bart Könings
Een mooie traditie, zo rond Maria-ten-Hemelopneming! Het was een heel feestelijk gebeuren onder een mooie zomerzon, mogelijk dankzij veel vrijwilligers en drankenhandel Snellen die belangeloos 150 stoelen ter beschikking stelde en het transport regelde.
Dank aan de velen, die zich voor deze Mis hebben ingezet en vooral ook aan de vrijwilligers, die dagelijks voor de kapel zorgen.
Na een periode van vandalisme, die noopte de deuren te sluiten, lijkt het nu weer rustig: de kapel Touw­slagers­groes is dan ook weer zoveel mogelijk overdag open.
We kijken vast uit naar volgend jaar, want dan bestaat de kapel 75 jaar: daar moeten we iets bijzonders van maken!

3) Koor Rejoice

Dit kleinkoor, bestaand uit twintigers onder leiding van Jo Louppen, werd eind 2004 in Landgraaf door pastoor Bouman opgericht. De leden beloofden hem bij zijn installatie vorig jaar om een Mis in Gennep op te komen luisteren: een belofte, die op 25 augustus werd ingelost. Helaas werden de afspraken pas in de vakantie gemaakt zodat er maar weinig ruchtbaarheid aan kon worden gegeven, maar er waren vele complimenten en we zien ze graag nog een keer terug

Herdenking speedbootongeluk

Het is 3 oktober 2012 een jaar geleden dat we werden opgeschrikt door een bericht, dat zelfs het landelijke nieuws haalde. Wat een laatste mooie zomerdag had moeten zijn, eindigde in een tragedie. Eerst waren de berichten vaag; bij Cuijk zou op de Maas een speedboot een ongeluk hebben gehad. Families leefden tussen hoop en vrees totdat uiteindelijk duidelijk werd dat er drie licht­gewonden waren, maar ook vier overleden: Michael Kraus, Boy Xhofleer, Christiaan Niessen en Rens v.d. Hurk.
Bij het afscheid van Michael, Boy en Christiaan was onze Martinuskerk ondanks de bijgeplaatste tent te klein; ook bij het afscheid van Rens, een dag later in de Roepaen, was de belangstelling overweldigend.
Natuurlijk zijn velen van ons daarna weer overgegaan tot de orde van de dag; voor hun familieleden, in het bijzonder ouders, partners en kinderen wordt het leven nooit meer zoals het was. Het is belangrijk dat we ons hen blijven herinneren en elkaar blijven steunen in het gemis en het verdriet. En gelukkig gebeurt dat nog heel wat!
Zowel om “de jongens” te herdenken als om hun naasten te steunen zal er op woensdag 3 oktober voor hen een herdenkingsdienst cq. eerste jaardienst zijn. Precieze details zijn nu nog niet bekend, maar dan kunt u de datum in elk geval alvast even noteren.