logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

We organiseren de Mis van zondag 9 september samen met de Zonnebloem: deze zondag staat nl. in het teken van de Ziekenzondag.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen die niet makkelijk zelfstandig de deur uit kunnen, maar toch graag in contact blijven met mensen.
We zijn er voor iedereen die door ziekte, ouderdom of handicap fysiek beperkt is geraakt, vanaf 18 jaar. Het gaat vooral om personen voor wie persoonlijk contact en deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend zijn. We zorgen ervoor dat deze mensen niet in een sociaal isolement terechtkomen, maar op stap kunnen of geregeld bezoek krijgen!

In de Mis zal ons Dameskoor zingen en zal bijzonder aandacht worden gegeven aan de leden en de vrijwilligers van de Zonnebloem, en natuurlijk aan de zieken in het algemeen.
Want maar al te vaak wordt “de zieke” tot “de ziekte”: een vraag “hoe gaat het met je” leidt dan tot een gesprek over doktersbezoeken, uitslagen van MRI’s etc. Terwijl het erom moet gaan hoe het met jou als MENS gaat. En het is voor de MENS dat de Zonnebloem zich inzet: dank naar al deze vrijwilligers mag ook best eens uitgesproken worden!
Ook wie helemaal gezond van lijf en leden is, is natuurlijk van harte welkom in deze Mis. Het zal de ander goed doen als u er bent!

Leden van de Zonnebloem zijn via de vereniging geïnformeerd over deze Mis en de gezellige nazit erna. Bent u lid en hebt u dit gemist? Benader dan uw contactpersoon!