logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

10.000 in de regen

Indrukwekkend was de stemming
onder de plensbui, die tijdens de H. Mis
op een groot plein over hen neerdaalde.

Aandachtig, devoot en vooral geduldig.
En dat terwijl je kletsnat wordt
en er geen einde lijkt te komen aan die bui.

Is dat niet vergelijkbaar
met de situatie van de meeste jonge mensen
die hun geloof willen beleven
en actief willen zijn binnen de Kerk?

Van alle kanten worden er kanttekeningen geplaatst
bij geloof en vooral bij Kerk.
En de verhalen die we over sommige leiders,
vaak uit het verleden, horen
dragen daartoe het hunne bij.

Nee, voor jonge mensen is het op dit moment
niet gemakkelijk om er voluit voor te gaan.

Dat alles maakt het moeilijk om te ontdekken
waar het bij geloof en Kerk eigenlijk om draait:
om Jezus Christus, Gods Zoon,
die in de wereld kwam om ons de weg te wijzen
in de duisternis van lijden, dood en kwaad.

Wie Jezus écht eenmaal ontmoet,
raakt niet zo gauw meer van de kook.

Daarvandaan dat ik zo onder de indruk was
van die 10.000 jongens en meisjes
in de regen in Kevelaer.

Frans Wiertz

bisschop van Roermond