logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Hé, wat is dat????

Inderdaad… iets nieuws! De Martinusfakkel en het Parochie Bulletin St. Norbertus gaan samen hand-in-hand verder volgens het principe: samen sta je sterk!
Een nieuwe naam is er nog niet, daarom de ????? bovenaan deze openingspagina. Graag horen we van u suggesties (adressen: zie hiernaast) voor een nieuwe, toekomstbestendige naam. Een vlag die de lading dekt!
Wat zou die lading dan moeten zijn? Waarom dit blad? In deze eerste editie vindt u een aanzet, die later nog verder uitgebouwd zal worden:
• 12 pagina’s A4 waarvan maximaal ¼ advertenties.
• Middenin aparte informatie per kerkgebouw.
• Natuurlijk is er aandacht voor wat in beide parochies speelt;
• De één voelt zich wat meer thuis in de intiemere Norbertuskerk, de andere in de statige Martinuskerk. Deze voorkeuren hoeven niet samen te vallen met de straat waarin je woont. Waar je in de kom Gennep ook woont, iedereen krijgt nu dezelfde info aangereikt.
• Een parochie is allereerst een gemeenschap van mensen. Door foto’s van b.v. bruidsparen en activiteiten krijgt de gemeenschap een gezicht.
• We willen ook aandacht besteden aan andere zaken die ons als gemeenschap raken: van Goede Herder voor de KBO tot Zonnebloem tot de nieuwe brandweerkazerne.
We willen ons zo ook bij-de-tijd presenteren: kerk en geloof zijn niet achterhaald, maar zoeken juist anno 2012 naar nieuwe vormen, ze zijn meer dan de moeite waard! En het mooiste van alles is: in principe moet dit blad door de adverteerders en door de vrijwillige bezorgers kostendekkend kunnen draaien. Dat was bij de vorige blaadjes per parochie ook het geval: voor hetzelfde geld dus meer!

Een bijzonder woord van dank is zeker op z’n plaats voor Sjang Noij van printmarkt.eu. Vele uren heeft hij meegedacht over het format. Opmaak en inhoud worden door hem en zijn medewerkers nauwkeurig gecontroleerd, hij behandelt het advertentiedeel en als klap op de vuurpijl biedt hij ons het financieel wat moeilijkere startjaar het buitenblad in kleur aan tegen de prijs van zwart-wit. Dank, dank, dank!

Hoe gaat het verder? Dat is aan ons allemaal. Wat vindt u ervan? Wat spreekt u aan, wat hoeft niet zo? Wat zou ook een goed idee kunnen zijn? Laat het weten via de kerkbestuursleden, de brievenbussen van de pastorieën of op info@parochie-martinus-gennep.nl of kerk@norbertusparochie.nl. Wat we voor 26 september ontvangen kunnen we bespreken in de redactie en desgewenst al inbrengen bij de volgende editie. Ook zijn extra adverteerders natuurlijk bijzonder uitgenodigd.

Samen gaan we vooruit: bouwt u mee met Bouman?

Alle goeds voor u en de uwen!
Namens de redactie, kerkbestuur St. Martinus en kerkbestuur St. Norbertus,

Hans Bouman, pastoor.