logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

St. Dionysiuskerk Heijen
St. Martinuskerk Gennep
St. Norbertuskerk Gennep-Zuid

Actueel

Eerste Advent

Adventsboodschap 2022 – bisschop Harrie Smeets

Weekendmissen in kleinere ruimtes tot 26 maart 2023

Aanmelding sacrament van het Vormsel

Aanmelding 1e H. Communie

Museum De Crypte Gennep

Lichtpuntje

Lichtpuntje (69)

Meer weten over...

Sacramenten

 1. Doopsel
 2. Eucharistie
  • Eerste H. Communie
  • Ziekencommunie
 3. Vormsel
 4. Huwelijk
 5. Wijding
 6. Boete en verzoening – biecht
 7. Ziekenzalving

Bij een overlijden

Misintenties – Stichtingen

Privacy

De Gouden Draad

De Gouden Draad (8 )

Huisbezoek pastoor

Het persoonlijk contact blijft belangrijk.  Huisbezoek is altijd al een sterke pijler geweest in het parochieleven. Pastoor komt graag bij u op bezoek! U kunt hem bereiken via:

Pastoor: G. Kessels
T (0 485) 511888
info@parochie-martinus-gennep.nl