logo

Parochiefederatie Gennep

RK Gemeenschap Heijen en Gennep

St. Dionysiuskerk Heijen
St. Martinuskerk Gennep
St. Norbertuskerk Gennep-Zuid

Actueel

Palmpasenkruis knutselen & gezinsmis

Publicatie verlies-/winstrekening

Slotconcert Esperance

Bedevaart Wittem

Museum De Crypte Gennep

Lichtpuntje

Lichtpuntje (69)

Meer weten over...

Sacramenten

 1. Doopsel
 2. Eucharistie
  • Eerste H. Communie
  • Ziekencommunie
 3. Vormsel
 4. Huwelijk
 5. Wijding
 6. Boete en verzoening – biecht
 7. Ziekenzalving

Bij een overlijden

Misintenties – Stichtingen

Privacy

De Gouden Draad

De Gouden Draad (8 )

Huisbezoek pastoor

Het persoonlijk contact blijft belangrijk.  Huisbezoek is altijd al een sterke pijler geweest in het parochieleven. Pastoor komt graag bij u op bezoek! U kunt hem bereiken via:

Pastoor: G. Kessels
T (0 485) 511888
info@parochie-martinus-gennep.nl